Medarbetare

Rättsområden

Bland medarbetarna finns uppmärksammade och erfarna advokater och jurister som åtar sig uppdrag över hela landet. Medarbetarna talar bland annat arabiska, engelska, kurdiska, franska, svenska, serbiska, kroatiska, bosniska, montenegrinska och somaliska.

BROTTMÅL

Försvarsadvokat / Offentlig försvarare

Hos Dubio arbetar erfarna och specialiserade försvarsadvokater. Den som misstänks för brott med fängelse i straffskalan har vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Den som är frihetsberövad bör inte låta sig förhöras utan en advokat närvarande, och kan omgående kräva att en sådan utses. Byråns advokater har erfarenhet av en rad olika typer av mål såsom mord, ekonomisk brottslighet, narkotikabrott, våldsbrott och sexualmål.

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att önska din advokat. När så skett blir byråns advokater kontaktade av polis eller tingsrätt, och kan omgående hjälpa dig. Ju tidigare du begär en advokat desto bättre. Om så inte sker är risken att du får en advokat du inte vill ha, som väljs från en lista där långt ifrån alla är specialiserade på brottmål.

Utsatt för brott / målsägandebiträde / särskild företrädare för barn

Du som är utsatt för brott har vanligtvis rätt till advokat eller jurist, och bör kräva det så fort som möjligt. Målsägandebiträdet är närvarande under hela polisutredningen, samt under rättegång. Leder saken till rättegång får du hjälp med att kräva skadestånd. Dubios advokater och jurister har det senaste året varit målsägandebiträden i en rad större brottmål som avhandlat såväl mord som grov kvinnofridskränkning och sexualmål. Våra advokater och jurister är professionella och orädda, och står upp för dig som är utsatt för brott.

Samtliga Dubios advokater och jurister har erfarenhet av och tar emot uppdrag som särskild företrädare för barn.

MIGRATIONSRÄTT

Asyl

Du som söker asyl och anses vara i behov av advokat kan önska den advokat du vill ha. På byrån arbetar ett flertal specialister på asyl, med en lång erfarenhet av att hjälpa asylsökande. Vi arbetar aktivt för dina rättigheter, såväl inför Migrationsverket som inför domstol.

Vi åtar oss även uppdrag som privata ombud i asylprocessen, samt upprättar ansökningar om verkställighetshinder för att möjliggöra en ny prövning hos Migrationsverket.

Förvar

Den som tas i förvar har rätt till advokat eller jurist, och bör önska en advokat eller jurist så fort som möjligt. Bland byråns medarbetare finns en lång vana av att företräda klienter som tagits i förvar. Vi arbetar skyndsamt och kräver överprövning av domstol, samt arbetar hårt för att klienten ska komma ut i frihet igen.

Uppehållstillstånd på grund av arbete och/eller anknytning

Vi åtar oss uppdrag som ombud för att hjälpa dig att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till familjemedlem, sambo eller make/maka. Vi hjälper dig även med din ansökan om arbetstillstånd.

FAMILJERÄTT

Mål om vårdnad /vårdnadstvist

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende, umgänge, kan saken till sist avgöras av domstol. Just i vårdnadsmål är det ytterst viktigt med en orädd och erfaren företrädare. Oavsett om det är umgänge, vårdnad eller boende som måste avgöras av domstol, kan Dubios medarbetare bistå genom hela processen. På byrån finns ett flertal erfarna advokater och jurister som arbetar med familjerätt, och som gjort så under lång tid.

Ekonomisk familjerätt

Ibland uppkommer andra typer av frågor som lämpligen hanteras av en advokat eller jurist. Arv, bouppteckningar, bodelningar och andra typer av ekonomiska angelägenheter kan Dubios medarbetare hjälpa till med. Både som formella ombud inför domstol, men också som stöd för upprättande av skriftliga dokument som sedan signeras i rätt ordning.

MÅL OM TVÅNGSVÅRD

LVU / Lagen om vård av unga

När socialen omhändertar en ungdom med tvång har den unge rätt till ett offentligt biträde. Det gäller även vårdnadshavarna. Samtliga parter har rätt att önska den advokat eller jurist de vill ha. Dubios medarbetare åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU, oavsett om det gäller att företräda föräldrarna eller den som tvångsvårdas. I mål av den här typen är det viktigt med ett offentligt biträde som kan stå upp mot de ibland godtyckliga och snabba processerna som leder fram till ett omhändertagande. Det är också viktigt att känna till att omhändertagandet omprövas efter ett antal månader, och att man kan kontakta en advokat eller jurist redan innan nästa prövning.

LPT / LRV / LVM

Medarbetarna på Dubio åtar sig även uppdrag som offentliga biträden inom ramen för annan typ av tvångsvård. I mål om tvångsvård av missbrukare, mål om rättspsykiatrisk vård och mål om psykiatrisk tvångsvård har man oftast rätt till en advokat eller jurist som tillvaratar ens intressen.

Dubios medarbetare har gedigen erfarenhet och kompetens av att föra klienternas talan i förvaltningsrättsliga domstolar i mål om tvångsvård.

FINANSIERING

Vid vissa typer av tvister kan du som enskild få stora delar av ombudskostnaderna täckta av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). I samband med att vi påbörjar ett nytt ärende utreder vi alltid om du har rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med dessa frågor.

Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Kontakt

Kontor
Stockholm

Roslagsgatan 50 A
113 54 Stockholm

Kontor
Västerås

Slottsgatan 4
722 11 Västerås

Kontor
Eskilstuna

Kungsgatan 33
632 20 Eskilstuna

Kontor
Södertälje

Nygatan 2
151 72 Södertälje

Roslagsgatan 50 A, 113 54 Stockholm

Visa stor karta

Slottsgatan 4, 722 11 Västerås

Visa stor karta

Kungsgatan 33, 632 20 Eskilstuna

Visa stor karta

Nygatan 2, 151 72 Södertälje

Visa stor karta