010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Cemal Özkan

Advokat, delägare

Brottmål, offentlig försvarare, Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

ozkan@advokatdubio.se
076 898 91 68