010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Hanna-Marija Zivojinovic

Advokat

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

hanna@advokatdubio.se
076 000 20 90