010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Johannes Björhn

Advokat

Brottmål, Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

johannes@advokatdubio.se
072 577 37 00