010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Martina Michaelsdotter Olsson

Biträdande jurist

Brottmål, Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

martina@advokatdubio.se
070 710 06 83