010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Mehrnoosh Aknooni Ficks

Advokat

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

aknooni@advokatdubio.se
070 409 65 99