010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Ninib Haffo

Biträdande jurist

Brottmål, Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

ninib@advokatdubio.se
070 898 94 74