010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Philip Hedberg

Advokat, delägare

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt, tvistemål samt arbetsrätt.

hedberg@advokatdubio.se
070 440 77 32