010 172 72 77 | info@advokatdubio.se

Viktor Banke

Advokat, delägare

Brottmål, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV, LVM), asyl- och migrationsrätt samt familjerätt.

viktor@advokatdubio.se